Po proizvođaču:

Po vrsti:


Lentikularne folije

Lentikularna folija je list sa lećama. Sastoji od puno leća postavljenih na paralelne trake sa jednakim optičkim karakteristikama.
List sa trakama lentikularnih leća je optički prozirni supstrat, s ravnom poleđinom koja omogućuje izravan ispis, ili hladno ljepljenje na ispisani papir. Dvije ili više slika na poleđini folije prožimaju na taj način da se pod jednim kutom promatranja vidi jedna, a pod drugim kutom druga slika.
U ponudi imama širok izbor lentikularnih folija. Folije su dostupne u različitim dimenzijama i smjeru leća.


Tip Debljina Širina Dužina Leća* * Kg*
  (mm) (mm) (mm)      
3D 20 LPI UV-LF, 37° 3,00 297 420 420 3 3
3D 20 LPI UV-LF, 37° 3,00 600 780 780 1 3
3D 20 LPI UV-LF, 37° 3,00 900 1000 1000 1 5
3D 20 LPI UV-LF, 37° 3,00 1220 1800 1800 1 59
             
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 210 297 210 20 1,4
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 210 297 297 20 1,4
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 508 711 508 5 4,5
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 508 711 711 5 4,5
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 711 1016 1016 5 6,5
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 1219 1828 1828 5 14,70
             
3D-50 LPI, 41°, 3D 0,846 210 297 210 20 1,50
3D-50 LPI, 41°, 3D 0,846 210 297 297 20 1,50
3D-50 LPI, 41°, 3D 0,846 508 711 711 5 4,60
3D-50 LPI, 41°, 3D 0,846 711 1016 1016 5 6,60
             
50 LPI, 54°, motion/3D 0,610 210 297 210 20 1,00
50 LPI, 54°, motion/3D 0,610 210 297 297 20 1,00
50 LPI, 54°, motion/3D 0,610 508 711 508 5 4,00
50 LPI, 54°, motion/3D 0,610 508 711 711 5 4,00
             
62 LPI, 42° ,motion/3D 0,685 210 297 210 20 1,20
62 LPI, 42° ,motion/3D 0,685 210 297 297 20 1,20
62 LPI, 42° ,motion/3D 0,685 508 711 508 5 4,20
62 LPI, 42° ,motion/3D 0,685 508 711 711 5 4,20
62 LPI, 42° ,motion/3D 0,685 711 1016 711 5 5,80
             
75 LPI, 49° ,motion/3D 0,457 210 297 210 20 0,80
75 LPI, 49° ,motion/3D 0,457 210 297 297 20 0,80
75 LPI, 49° ,motion/3D 0,475 508 711 508 5 3,60
75 LPI, 49° ,motion/3D 0,475 508 711 711 5 3,60
             
3D-100 LPI, 31°, 3D 0,580 508 330 330 20 2,60
             
Starter set za probni tisak            
GAG clear, no lines  0,457 508 711 no lines 100 36,50
             
Starter-Set Lenticular -Mix            
3D 20 LPI UV-LF, 37° 3,00 600 780 780 3 8,00
40 LPI, 49° ,motion/3D 0,838 508 711 711 3
3D-50 LPI, 41°, 3D 0,864 508 711 711 3

Leća* = Smjer  sa kojim su leće paralelno
∑*      = Broj araka u paketu
Kg*    = Težina paketa


TiMEP d.o.o.u svojoj ponudi nudi različite veličine UV LED plošnih printera, IMAGIAM softver za pripremu  lentikularnog tiska,  materijale različitih veličina i namjena kao i edukaciju korisnika koji se odluče na lentikularni tisak.